Disclaimer

The Golden Eagle is de juridische entiteit achter deze website.

Disclaimer
Ondanks grote zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden of fouten. The Golden Eagle behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

The Golden Eagle is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten en diensten op deze site. The Golden Eagle is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van The Golden Eagle of derden.

Privacy
The Golden Eagle hecht grote waarde aan uw privacy en we gaan zorgvuldig met privé gegevens om.

Indien u als bezoeker op onze site kijkt, dan gebeurt dat geheel anoniem. Hierbij wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is op persoonsniveau. Informatie over surfgedrag op onze site wordt slechts gebruikt op geaggregeerd niveau, welke niet tot individuele personen is te herleiden.

Zodra u een aanvraag doet voor een product of dienst zullen we u om contactinformatie vragen. Deze informatie hebben wij nodig om de gevraagde diensten te realiseren en goed af te leveren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de gevraagde diensten van belang is.