februari 15, 2022

“Wil je me begrijpen of wil je gelijk hebben?”

Een betere wereld maken we allereerst door naar elkaar te luisteren, al hoeven we het natuurlijk niet met elkaar eens te zijn. In gepolariseerde discussies is het daarom van groot belang vooraf overeen te komen dat het primaire doel van het gesprek is om elkaar te begrijpen en niet om je gelijk te krijgen.

Helaas zien grote organisaties, en met name Big Tech, dat tegenwoordig helemaal anders. Waar het vroeger ging om elkaar te verrijken met verschillende gedachtes en ideeën, gaat het nu vooral om binnen de lijnen te blijven van een door anderen bepaald waarheidsdomein.

De verreikende censuur van YouTube stimuleert op deze wijze de verdere devaluatie van waarheidsbeleving en is in mijn optiek ronduit beledigend voor iedere kritische denker. De geschiedenis heeft al vaak genoeg gedemonstreerd waar censuur toe leidt.

Voor mij reden genoeg om YouTube te verruilen voor Odysee.com. Wil je de laatste vlogs, webinars en video cursussen van Neem Ontslag! zien, ga dan naar Odysee.com. https://odysee.com/@NeemOntslag:a

YouTube: bedankt voor de vele mooie jaren en helaas… vaarwel.

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: