april 1, 2014

Geef ontslag!

* PERSBERICHT *

“Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks”, sprak gisteren een licht geëmotioneerde voorzitter op de Algemene Aandeelhouders Vergadering van de Koninklijke Neem Ontslag N.V..

“Veel doelstellingen van het afgelopen jaar zijn gehaald. Dat is iets waar wij allen met recht trots op kunnen zijn. Echter, de sociale situatie in Nederland is dermate verslechterd dat nu drastische maatregelen noodzakelijk zijn.”

In 2013 heeft de pull strategie uitstekend gewerkt. Vele mensen hebben zelf gekozen om te werken aan hun eigen toekomst. Om verdere groei te realiseren zal echter ook aan een push strategie gewerkt gaan worden. “Dat kunnen wij niet zelf. Daarom zijn we een samenwerking aangegegaan met GeefOntslag.nl”.

jij bent ontslagenKostenbesparend
GeefOntslag.nl is een initiatief uit de stal van investeringsmaatschappij BMS. Het richt zich op CEO’s, managers en directeuren en adviseert zoveel mogelijk personeel te ontslaan. Het advies is simpel en doeltreffend. Hoe meer ontslag, hoe meer kostenbesparing, hoe meer winst.

Het bedrijf behaalde internationale faam in de media in 2012 toen zij een grote multinational reduceerden tot een postbusbedrijf op een Caribisch eiland. Dankzij deze kostenbesparing was de winst vele malen groter dan de omzet.

Geef Ontslag! opereert uitsluitend onder het No Pay No Cure principe en organiseert o.a. luxe cruises, wellness retraites en golf outings voor haar clienten.

Vraag en Aanbod
De samenwerking tussen beide ontslagbedrijven brengt vraag en aanbod bijeen. Simpel gezegd, wie ontslag wil nemen, krijgt een baan aangeboden bij een bedrijf dat mensen wil ontslaan. De ontstane synergie zal de doelstellingen van beide organisaties accelereren.

De online marktplaats wordt volop ontwikkeld op dit moment, maar werknemers en werkgevers kunnen elkaar nu al treffen in de comments hieronder.

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: