juni 24, 2010

Relatie ontdekt tussen zelfwaardering en ontslag nemen

Onderzoekers van Psychologie faculteit van de universiteit van Texas hebben een interessant onderzoek gedaan. Ze wilden zien of het mogelijk was een voorspelling te doen wanneer mensen ontslag zouden nemen.

Ze volgden 7758 oud-studenten en bekeken de trend van hun inkomen en de score van hun zelfwaardering. Na twee jaar werken voor dezelfde werkgever verscheen er een interactie effect die de relatie liet zien tussen de inkomenstrend en duur van de baan bij de werkgever.

Personen met een grote zelfwaardering verlieten hun baan eerder wanneer hun inkomsten daalden of gelijk bleven. Mensen  met een lage zelfwaardering verlieten hun baan pas als hun inkomen gedurende een periode meer was geworden.  De onderzoekers zien een indicatie tussen het niveau van zelfwaardering en de lengte dat men bij dezelfde werkgever blijft.

Bron: “Foregoing lucrative employment to preserve low self-esteem” van de University of Texas, Psychology Department

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: