augustus 30, 2021

De keuze achter je keuze

Waar kies je nu echt voor?

Afgelopen jaar is de maatschappij nog verder verdeeld geraakt. Naast de ‘traditionele’ verwerpelijke scheidingen tussen inkomensgroepen, etniciteit, opleidingsniveau en andere, is er een nieuwe scheiding gekomen. Net zo verkeerd, maar wel van andere aard.

De bestaande sociale scheidslijnen zijn vooral gericht op ‘wat is’. Aan welke kant van de scheiding je ook staat, het is een gegeven. Je kunt er weinig aan doen. In ieder geval niet op korte termijn. Jouw positie hierin is veelal bepaald door je ouders en het is maar de vraag of die er zelf iets aan hadden kunnen doen.

De nieuwe scheiding heeft niet te maken met ‘wat is’ maar vooral met wat je denkt. Of sterker nog, het heeft ook niets meer met denken te maken. Het heeft met vinden te maken. Een binaire mening. Of je vindt het goed, of je vindt het verkeerd. Net als bij computers, een 0 of een 1.

De schuld voor het ontstaan van deze polarisatie wordt gelegd bij nepnieuws. Main stream media beschuldigt de alternatieve media van het verspreiden van nepnieuws en daarmee de uiteendrijving. Alternatieve media beschuldigt op haar beurt main stream van hetzelfde.

De waarheid, als die er überhaupt al is, ligt heel ergens anders. Ten eerste er is niet zoiets als één main stream media en er is zeker ook niet zoiets als één alternatieve media. Overigens is voor de eerste wel een interessant onderbouwd tegenargument te maken, maar dat parkeer ik hier omwille van dit artikel.

Ten tweede, de keuze is helemaal niet zo binair. Het is een beetje een dooddoener, maar de waarheid zou zomaar eens ergens in het midden kunnen liggen.

Toch is dit eigenlijk allemaal irrelevant. Om te begrijpen waarom mensen een bepaalde keuze maken, moet je kijken niet alleen kijken naar de keuze zelf, maar vooral naar de keuze achter de keuze.

Laat me dit toelichten.

Veiligheid versus Vrijheid

Uiteindelijk zit er achter elke polarisatie de strijd tussen veiligheid en vrijheid. Stel, je bent opgegroeid in een omgeving waar je behoefte had aan veiligheid. Als je die naar jouw belevenis niet voldoende ontvangen hebt, dan kijk je nu vooral naar anderen (overheden) om die veiligheid voor je te verschaffen of te waarborgen. Daarin zit je angst.

Daar tegenovergesteld, stel dat je opgegroeid bent in een omgeving waar anderen dingen van je afpakken of je restricties oplegden, zal je nu vaker kiezen voor vrijheid. Ook hier is angst de grote drijfveer.

Sommige mensen vinden dat veiligheid een stuk vrijheid mag kosten en voor anderen is het juist dat vrijheid een stuk veiligheid mag kosten. In beide gevallen ligt het wegnemen van angst ten grondslag aan de keuze achter de keuze. En in beide gevallen hangt er een prijskaartje aan.

Ontslag nemen wordt vaak geassocieerd met kiezen voor vrijheid. Het tegenovergestelde is net zo waar: ontslag nemen is kiezen voor veiligheid.

Wat betekent de veiligheid van vrijheid voor jou? Laat het weten in de comments.

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: