Iedereen is een ondernemer

Baby ondernemer

Volgens Michael Gerber, auteur van de bestseller The E Myth, zit er in elk van ons een ondernemer, die door hem wordt aangeduid als een ziener en een schepper.

‘We zijn bij onze geboorte allemaal met die hoedanigheid toegerust’, zegt hij, ‘en ons leven wordt bepaald door de manier waarop we reageren op wat we zien, horen, voelen en ervaren.’ Die ondernemersgeest in ons moeten we koesteren en ontwikkelen, want die bepaalt hoe we reageren op wat ons in het leven overkomt en bepaalt uiteindelijk ons succes en geluk.

Ook al bezitten we allemaal het vermogen om te denken en te handelen als een ondernemer, we doen dat maar al te vaak niet. Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat we op een bepaald moment in ons leven hebben geleerd dat we hulpeloos waren. Een andere reden zou kunnen zijn dat we in moeilijke tijden gewoon niet naar de kansen kijken. (uit: De Keerzijde – Adam J. Jackson)

Wat denk jij? Ben je het eens met Michael Gerber: iedereen is een ondernemer?

foto: drake lelane

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: