Probeer eens het ‘Gewoon Doen’ model

In mijn carriere heb ik veel businessmodellen (*) gelezen, beoordeeld en ook zelf bedacht. Het vergt heel wat inspanning om zoiets goed op papier te zetten. Het is een leuke intellectuele uitdaging, maar uiteindelijk bestaat er geen perfect model. Ook is een businessmodel eigenlijk nooit echt af. Er is altijd wel reden om meer onderzoek te doen, zaken beter te beschrijven, feiten te verifieren, noem maar op. Daarom blijven veel plannen vaak alleen maar op papier bestaan en komen nooit tot leven.

Er is echter een businessmodel dat speciaal ontwikkeld om snel tot actie over te gaan. En het is zo simpel en zo ongelooflijk krachtig… iedereen kan het toepassen!

Toch zijn er maar weinig mensen die dit model hanteren. We kijken vaak neer op dit model… als we uberhaupt al aan dit model denken.

Dit model heet het ‘Gewoon Doen’ model. Met deze twee woorden is het hele model omschreven en het is ook de enige beschrijving die er bestaat. Als je dit model toepast, gaan ineens heel veel dingen vanzelf. Terwijl je bezig bent, kan je je idee verder uitwerken. Zie het als een vorm van prototyping. Je komt tot nieuwe inzichten en je bouwt een rijke ervaring op. En je zult zien, later, dat die ervaring van ontschatbare waarde blijkt te zijn.

Probeer dit model eens uit voor jezelf op kleine schaal. Als je bijvoorbeeld ideeen hebt om voor jezelf te beginnen, start dan alvast een website. Tijdens het inrichten van je site, zul je zien dat je, expliciet en impliciet, al veel aspecten van het traditionele businessmodel opneemt.

Heb je een speciale gave en wil je weten of er een markt voor is? Plaats een advertentie in je buurtkrant en zie wat de reacties zijn.

Heb je veel kennis in een bepaald vakgebied? Geef eens een lezing en zie hoeveel belangstelling er is voor jouw expertise.

Hoe meer ervaring je nu al opdoet met dit model op kleine schaal, hoe meer kansen je ziet om dit model ook op grotere schaal toe te passen. Zoveel zelfs, dat je op een gegeven moment er helemaal klaar voor bent om dit model toe te passen op je eigen ontslag!

(*) De term businessmodel wordt vaak verward met de term verdienmodel. Een verdienmodel gaat in op de vraag hoe een organisatie meerwaarde creëert, bijvoorbeeld geld. Een businessmodel beschrijft alle facetten die invloed hebben op het creëren van deze meerwaarde. De term businessmodel heeft dus een veel ruimere betekenis.

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: