november 24, 2016

Vergroot je stem in Den Haag

Vijverhof Den Haag

Onderstaande mail kreeg ik van Stichting ZZP Nederland. Ik ben niet alleen lid van ze, ik ben ook groot fan. Ik probeer met dit blog zoveel mogelijk los van de politiek te staan, maar onderstaande brief wil ik graag delen.

Achtergrond: Stichting ZZP Nederland is de belangrijkste ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel in Nederland. Doelstelling is het bevorderen van het ondernemerschap voor kleine zelfstandigen. Bijna 40.000 zelfstandigen hebben zich individueel aangesloten. Dat maakt Stichting ZZP Nederland tevens tot een gewaardeerd aanspreekpunt voor ‘Den Haag’, waar ze momenteel veel worden uitgenodigd om mee te praten over de wet- en regelgeving voor ZZP’ers.

– – – – – – — – – – – –

Geachte heer Schaart,

Er komen spannende tijden aan voor u als ondernemer. Politici roeren zich weer, want de verkiezingen komen er aan. Standpunten worden ingenomen, maar zoals nu eigenlijk al blijkt worden kleinere ondernemers miskend.

Uw ondernemerspositie loopt gevaar
De politiek heeft de mond vol over ondernemers. Er wordt gesproken over het afschaffen van de zelfstandigenaftrek, over minimumtarieven voor ondernemers die in cao’s worden vastgelegd, men wil verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen etc. Om van de Wet DBA maar te zwijgen. Kortom de vooruitzichten voor uw positie staan op een negatief signaal.

Daar willen we samen iets aan veranderen
Stichting ZZP Nederland vindt dat we hier niet mee akkoord moeten gaan. We willen er voor zorgen dat zelfstandige ondernemers geen speelbal van de politiek worden en geen verplichtingen opgelegd krijgen.
Ondernemers willen en kunnen hun eigen boontjes doppen, maar dat gaat beter als we gezamenlijk een lijn gaan volgen en wettelijk gezien een eigen positie in kunnen nemen.

Samen staan we sterker
Als in “Den Haag” de belangen van ZZP’ers behartigd moeten worden dan gaat dat beter als we met zoveel mogelijk zelfstandigen één front vormen. Onze stem wordt sterker naarmate we meer ZZP’ers vertegenwoordigen. Bij ZZP Nederland zijn inmiddels meer dan 40.000 zelfstandigen aangesloten, maar we staan een stuk sterker als uw collega’s zich ook aansluiten.

Als u uw stem ook luider wilt laten klinken in “Den Haag” dan moeten we groeien, dat kunnen we samen bereiken. U heeft vast wel collega’s, vrienden die ook als zelfstandige werken en tegen dezelfde problemen aan gaan lopen maar niet aangesloten zijn bij ZZP Nederland. Wijs hen op het belang van ons motto “samen staan we sterk” en vraag hen zich aan te sluiten bij ZZP Nederland.

Wijs uw collega op ZZP Nederland
Naast de belangenbehartiging heeft u collega nog diverse extra voordelen door aansluiting bij ZZP Nederland. De kosten bedragen slechts 20 euro per jaar (excl. btw).
Wijs hen ook vooral op de stem die we gezamenlijk in “Den Haag” kunnen laten horen. Laten we samen zorgen dat men in de politiek niet om onze mening heen kan lopen.

Samen staan we sterk is geen loze kreet, maar bittere noodzaak.

Stuur deze mail naar al uw collega ondernemers.

Met vriendelijke groet,

Frank Alfrink
Directeur ZZP Nederland

Foto via Shutterstock: vijverhof

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: