november 21, 2011

Wees de verandering die jij wilt zien

Occupy Amsterdam

Volgens mij zitten ze er nog. Ik heb bewondering voor hun doorzettingsvermogen. Ik heb bewondering voor de moed die ze tonen. Ik heb bewondering voor hun weerstand tegen de negatieve reacties die ze krijgen van het publiek. Ik heb bewondering voor hun inspiratie om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik heb bewondering omdat ze zonder gene die pijn- en probleempunten aanwijzen waar menigeen zijn hoofd voor wegdraait. Ik heb bewondering voor ze omdat zij juist wel actie ondernemen.

Ik heb het over de Occupy movement.

Het is een ongestructureerde organisatie. Dat is iets geheel van onze tijd. De ene Occupier zal een iets ander verhaal vertellen dan de ander. De een gelooft wel in een controlling elite, de ander focust meer op het falen van het toezichthoudend overheidsapparaat. Wat de Occupy leden bindt is dat ze het oneens zijn met de huidige manier van beleid en zaken doen. Met hun actie brengen ze niet alleen een discussie teweeg, het is tevens een wake-up call voor mensen om zich nader te verdiepen in wat er nu echt gaande is. En ook dat kan ik alleen maar aanmoedigen.

Toch schaar ik me niet onder deze mensen… en wel om deze reden:

“Wees de verandering die jij wilt zien”

Dingen moeten anders! Daar ben ik het helemaal mee eens. De demonstranten vragen aan de overheid, de bankenwereld en het globale bedrijfsleven zich te veranderen. Helaas hebben deze twee de afgelopen decennia al te vaak laten zien dat ze dat toch niet doen. Als ze al iets doen, is het meestal slechts een cosmetische verandering. Het onderliggende falende systeem continueert.

“It is very difficult for a man to understand something…

…when his income depends on his not understanding it”

De oplossing gaat niet komen van de bankenwereld, de overheid of het bedrijfsleven. De oplossing gaat ook niet van het volk komen…

De oplossing komt namelijk van het individu. Elk individu op zijn/haar eigen manier, vroeg of laat. Een individu die voor vrijheid kiest. Een individu dat niet strijdt tegen de grote machten, maar zich vanzelf losweekt van de invloed van deze organisaties.

Ja, ik heb het over de zelfstandige ondernemers. Zelfstandige ondernemers kiezen voor hun eigen vrijheid en dragen bij aan de creatie van een betere wereld. Zelfstandige ondernemers willen niet langer afhankelijk zijn.

  • Ze zijn steeds minder afhankelijk van de bankenwereld; een lening afsluiten voor beginnende zelfstandige ondernemer is bijna onmogelijk. Toch zijn zij in staat met steeds minder monetaire middelen steeds grotere projecten op te starten dankzij crowdfunding, crowdsourcing, en barter.
  • Ze zijn steeds minder afhankelijk van de overheid: pensioenopbouw moeten ze zelf regelen. Wellicht altijd een betere optie dan verplicht geld afdragen aan pensioenorganisaties die nu al aangeven dat ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
  • Ze zijn steeds minder afhankelijk van de grote bedrijven; zelfstandige ondernemers hebben geen aandeelhouders die winstmaximalisatie prioriteit geven boven de core business. Daarnaast richten steeds meer zelfstandige ondernemers huin business op andere zelfstandige ondernemers en dit is een groeiende markt.

Ik ben van mening dat zelfstandige ondernemers de oplossing vormen voor het steeds groter wordend financieel en economisch probleem. Tezamen halen zij langzaam de support weg van het huidige falende systeem. Dit systeem zal zich uiteindelijk wel moeten aanpassen. Het begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van het individu.

Klinkt dit idealistisch? Wellicht. Aan de andere kant, het is al een beweging die zich in gang heeft gezet. De vraag is daarom niet: “Wat vindt jij?”. De vraag is: “Wat doe jij?”

Foto: Joost J. Bakker

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: