september 14, 2011

Resultaten van de enquete

Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen aan de korte enquete. Het was voor mij van enorm grote waarde, omdat ik zo de nieuwe cursus nog beter kan laten aansluiten bij de wensen van het publiek. De cursus The perfect escape helpt mensen hun onderneming te starten terwijl ze nog werknemer zijn.


Een paar dingen die mij opvielen in de resultaten.

1. Een groot deel van de deelnemers gaf aan hulp nodig te hebben met het ontdekken van wat ze nu echt willen.

Veel mensen willen graag voor zichzelf beginnen om eindelijk van de vrijheid te kunnen genieten, maar zonder idee wordt het lastig. Ik spreek hier uit ervaring. Ik heb destijds ontslag genomen ZONDER idee of plan. Ik wist echt niet wat ik wilde. Het enige wat ik zeker wist is dat ik weg wilde waar ik was.

In de lange tijd die volgde heb ik veel dingen geprobeerd. Nooit had ik echter tijd genomen om er achter te komen wat ik nu echt wilde… tot het moment dat de nood zo hoog werd en ik hulp zocht. Dat veranderde de situatie compleet. Aan de hand van wat oefeningen en gesprekken en de tijd die ik voor mezelf nam, begon het mij duidelijk te worden… and the rest is history 🙂

Een goed plan met een toekomstbeeld van waar je naar toe wilt gaan is essentieel. Dit is vanzelfsprekend ook onderdeel van de nieuwe cursus The perfect escape.

2. Veel deelnemers maken zich zorgen over de juridische en belastingtechnische aspecten.

Volkomen terecht en tegelijkertijd ook volkomen onterecht! Een werknemer denkt vaak binnen het beperkte gedachtenkader van de corporatie. Er zijn de regels en geaccepteerde gedragsnormen en vanuit daar ontplooit men de activiteiten. Een ondernemer echter moet constant met ideeën en oplossingen komen. Dat staat voorop. Daarna kijkt hij/zij pas hoe dat idee ook wettelijk en maatschappelijk correct gerealiseerd kan worden. Voor sommigen is dit slechts een nuance verschil. Voor mij is dit een essentieel verschil:

De ondernemer wilt iets en kijkt vervolgens of/hoe het mag.
De werknemer weet wat mag en kijkt vervolgens of/hoe hij het wilt.

In The perfect escape worden uiteraard de juridische zaken behandeld maar er wordt ook met name aandacht besteed aan de nieuwe mindset die nodig is voor de ondernemer in spe.

 

Binnenkort meer nieuws over de cursus. Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan op de nieuwsbrief, zie de rechter kolom.

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: