mei 28, 2010

Werkstress op zondag steeds erger

De recessie heeft de werkdruk tot recordniveau’s opgejaagd, zodat al 26 procent van alle werknemers er zo tegenop ziet om op maandag te gaan werken, dat de zondag erdoor wordt verpest. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse non-profit organisatie Mind, die actief is op het gebied van mentale gezondheidszorg.

Er wordt bij vermeld dat vele mensen zich op zondag onrustig en angstig voelen omdat ze maandag opnieuw moeten gaan werken. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem sinds het uitbreken van de economische crisis gevoelig is gestegen. Deze zondagsblues is volgens Mind duidelijk een graadmeter van de druk die de werknemer onder het huidige economische klimaat voelt. De organisatie voegt er aan toe dat de economische recessie bovendien ook een negatieve impact heeft op de slaap en de moreel van werknemers en daarnaast ook tot een groter ziekteverlet leidt.

“Wanneer men beseft hoeveel tijd men doorbrengt op het werk, is het nauwelijks verrassend dat die omgeving een grote impact kan hebben op het geestelijk welzijn van de werknemers,” merkt Paul Farmer, chief executive van Mind, op tegenover de Britse krant The Guardian. “De werkomstandigheden zijn door de economische crisis aanzienlijk slechter geworden en de emotionele impact van de recessie beperkt zich ook niet alleen tot mensen die hun baan kwijt zijn. Ook de resterende werknemers worden geconfronteerd met extra werk en extra druk. Vele werknemers klagen over onbetaald overwerk, een slechte sfeer op de werkvloer en een verstoord evenwicht tussen werk en persoonlijk leven.” Mind voegt er aan toe dat bedrijven de werkomgeving opnieuw moeten verbeteren, terwijl werknemers zichzelf de nodige rustpauzes moeten gunnen.

Mind wijst erop dat in Groot-Brittannië 8 procent van de werknemers die het voorbije jaar ontslag hebben genomen, de werkstress als belangrijkste reden voor hun vertrek noemden. Zes jaar geleden was dat slechts 6 procent. Ook zei vorig jaar 11 procent van de werknemers geen steun te krijgen van hun managers. Dat was zes jaar geleden 8 procent. Mind stelt dat sommige slachtoffers zich door de stress zo slecht voelen dat ze op zondagavond fysiek ziek worden en op maandagochtend op weg naar het werk paniekaanvallen krijgen. Er wordt aan toegevoegd dat onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste managers het probleem van de mentale gezondheid onderschatten en niet kunnen geloven dat ze met hun optreden een impact kunnen hebben op de psychische toestand van hun medewerkers. Ze zijn van oordeel dat hun medewerkers zich maar over die problemen moeten heenzetten.

[bron: www.zita.be]

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: