augustus 9, 2010

Zou jij je baan per SMS opzeggen?

ontslag per sms

Het versturen van een sms bericht is gemeengoed geworden. Als je te laat bent voor een afspraak, is een tekstberichtje een geaccepteerde manier om de andere partij te informeren. Maar, zou jij je baas een sms-je sturen om je baan op te zeggen?

We hopen van harte dat jij betere manieren kent. Toch is het interessant om het onderzoek van de mensen achter de app textPlus te lezen. Zij vertellen dat van de 18-24 jarigen maar liefst 11% denkt dat het aanvaardbaar is om een berichtje te sturen naar je baas met de mededeling dat je je baan opzegt. Daarnaast gelooft ook 11% van deze groep dat het prima is om per SMS-bericht om een salaris verhoging  te vragen!

Van de volgende generatie van texters,in de categorie 13-17 jaar, denkt 20% dat het volledig aanvaardbaar is om je ontslag in te dienen met behulp van je mobiele telefoon. 18% van deze groep denkt dat het ook zinvol is om om salarisverhoging door middel van een tekstberichtje.

Bron

Bertil Schaart

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: